لولای هیدرولیکی خم با متریال استیل، کلیپسی و دارای پایه جت.