آدرس: خیابان امام خمینی - بعد از میدان حسن آباد - خیابان میردامادی
تلفن: 021-66414260
فکس: 021-66951575
سامانه پیام کوتاه:
کد پستی: 1137718714
ایمیل: info@htnprime.com