در انواع کلیدی، سوئیچی، سرویس و آپارتمانی موجود می باشد. متریال زاماک
این گروه محصولات، عرضه شده در بسته بندی های نقره ای و قرمز، مناسب برای تمامی مشتریان با توان خرید متفاوت می باشد.