قابلیت ثبت 5 عدد دستبند و کارت روی هر دستگاه قابلیت مدیریت تمام دستگاه های یک مجموعه مجهز به تغذیه اضطراری و هشدار تعویض باطری
گروه اسمارت که به تازگی به خانواده محصولات آریا یراق صنعت پیوسته است، الکترونیکی و هوشمند بوده و در بسته بندی طلایی با مشخصه Smart series قابل عرضه به مشتریان عزیز می باشد.