لولای هیدرولیکی با متریال استیل، کلیپسی و دارای پایه جت.