امروزه دکور اکثر خانه ها مدرن شده است، از این رو شرکت اچ تی ان پرایم هم پای ترندهای جدید دنیا اقدام به تامین نیازهای مشتریان کرده است. ساده بودن از ویژگی‌ های مهم دکور های مدرن است . اگر بخواهیم سبک این دستگیره ها را دقیق تر بیان کنیم، آن ها در گروه بسیک جای می گیرند به این معنا که با گذشت زمان و تغییر ترند ها ، از مد نیفتاده و همچنان زیبا هستند. در حقیقت دستگیره درب آخرین جزئیاتی هستند که به خانه افزوده می شوند اما تغییرات بزرگی را ایجاد می کنند.