لولای هیدرولیکی 180 درجه کلیپسی و متریال پمپ آن از جنس برنج می باشد.