دارای تاییدیه مرکز تحقیقات ایران و آتش نشانی، دارای گواهینامه UL و CE