ارزیابی مشتریان

"*" indicates required fields

Hidden

ارزیابی مشتریان

ضمن تشکر از بازدید شما، خواهشمندیم به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان گذاشته تا با همراهی شما در جهت ارائه خدمات بهتر بکوشیم.
نام مشتری:*
1- وضعیت ظاهری تکنسین را در زمان مراجعه چگونه ارزیابی می کنید؟
2- آیا تکنسین به موقع به محل مراجعه کرد؟
3- به نحوه برخورد تکنسین چه امتیازی می دهید؟
4- میزان دانش فنی تکنسین را در زمان راه اندازی یا رفع ایراد، چگونه ارزیابی می کنید؟
5- آیا از شما هزینه اضافه ای دریافت شد؟
6- در کل به خدمات پس از فروش ما چه نمره ای می دهید؟