General Manager

وقتی درباره “سبک زندگی لوکس” صحبت می کنیم، همه اجزا یک ساختمان را باید در نظر بگیریم.تک تک جزئیات یک بنا در پدید آمدن یک سبک زندگی نقشی مهم ایفا می کنند. نوآوری در ارائه ی محصولات جدید و روزآمد با ویژگی های کاربردی و متنوع، خلاصه ی ماموریت هر مجموعه ایست که در حوزه ی لوکس گرایی فعالیت می کند. “آریا یراق صنعت” با تاکید بر مزیت نوآوری در طراحی، همواره می کوشد تا به شیوه ای متمایز نسبت به رقبا، حرف های تازه ای بزند. بیشترین میزان سودی که برای شرکت وجود دارد حفظ مشتریان کنونی و قبلی است. اهمیت خدمات خوب را می توان در شرایط مالی این کار نشان داد.هزینه جذب یک مشتری جدید حداقل 5 برابر هزینه حفظ یک مشتری کنونی است. آریا یراق ممکن است رهبر بازار باشد ولی اگر خدمات ضعیفی را به مشتری ارائه دهد، باعث خواهد شد تا مشتریان به سمت تامین کنندگان دیگر بروند. سود شرکت همواره، از طریق ارائه خدمات به مشتریان سابق حاصل می شود. به دلیل تعهد شرکت آریا یراق در ارائه خدمات به مشتریان در بالاترین سطح ممکن، این شرکت را در این زمینه، به یک شرکت تراز اول تبدیل کرده است.


چشم انداز ما این است که رهبر بازار دستگیره و یراق آلات در ایران و منطقه آسیای جنوب غربی باشیم و با تکیه بر ارزش های سازمانی از قبیل مدیریت چابک، خلاقیت و نوآوری، کار تیمی، مشتری مداری، کیفیتی متمایز، بهبود مستمر و ارزش آفرینی پایدار، حضوری مستمر همراه با امنیت و آرامش در تمامی لحظات زندگی مردم داشته باشیم.

 

“به دست های خود اعتماد کنید”

نادر خدیوزاد مدیرعامل شرکت آریا یراق صنعت