از طریق این دستگاه، ثبت اطلاعات کارت های اتاق ها انجام می پذیرد
گروه اسمارت که به تازگی به خانواده محصولات آریا یراق صنعت پیوسته است، الکترونیکی و هوشمند بوده و در بسته بندی طلایی با مشخصه Smart series قابل عرضه به مشتریان عزیز می باشد.