جهت مدیریت و کنترل اتاق ها و همچنین تهیه گزارش ترددها در تمامی بخش ها، مورد استفاده قرار می گیرد.
گروه اسمارت که به تازگی به خانواده محصولات آریا یراق صنعت پیوسته است، الکترونیکی و هوشمند بوده و در بسته بندی طلایی با مشخصه Smart series قابل عرضه به مشتریان عزیز می باشد.