جهت مدیریت و کنترل اتاق ها و همچنین تهیه گزارش ترددها در تمامی بخش ها، مورد استفاده قرار می گیرد.
گروه محصولات اسمارت شامل کلیه قفل های کمدی هوشمند، قفل های هتلی و دستگیره های دیجیتال می باشد و در بسته بندی طلایی با مشخصه Smart series قابل عرضه به مشتریان عزیز می باشد.