چشمی دیجیتال نوعی دستگاه امنیتی است که بر روی درب‌ ها ی ورودی نصب می‌ شود و جایگزین چشمی‌ های قدیمی شده است. این محصول به گونه‌ ای طراحی شده ،که تصاویر را با وضوح بالا نمایش ‌دهد و امکان ثبت تصاویر و ویدئو همراه با ثبت دقیق زمان و تاریخ را دارد. در واقع چشمی‌ های دیجیتال نوعی دوربین مدار بسته هستند که بر روی انواع درب‌ های ساختمانی نصب می‌ شوند و امنیت بالایی برای ساختمان فراهم می آورند