لولای هیدرولیکی کلیپسی و متریال پمپ آن از جنس برنج می باشد.