دارای تاییدیه مرکز تحقیقات ایران و آتش نشانی، دارای گواهینامه UL. همچنین در این فنر، از روغن ضد حریق استفاده شده است.
گروه محصولات پرنس با بسته بندی سبز و سفید و گروه های کالایی از قبیل انواع دستگیره، قفل، سیلندر و فنر آرام بند مناسب تمامی مشتریان با توان خرید متوسط و همچنین انبوه سازان می باشد.