دارای تاییدیه مرکز تحقیقات ایران و آتش نشانی، دارای گواهینامه UL. همچنین در این فنر، از روغن ضد حریق استفاده شده است. حداکثر تحمل وزن تا 110 کیلوگرم.