عنوان: خیابان امام خمینی - بعد از میدان حسن آباد - خیابان میردامادی
هاتف: 021-66414260
الفاکس: 021-66951575
نظام الرسیلة:
الرمز البریدی: 1137718714
الإیمیل: info@htnprime.com