چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری و همچنین اولین نمایشگاه صنعت ایمنی و آتش نشانی در سالن همایش های بین المللی هتل المپیک تهران در تاریخ 6 و 7 اسفند ماه سال 97 برگزار شد.